Co leczymy?

  • po operacjach barku
  • po urazach barku
  • zespół bolesnego barku "PHS"
  • konflikt podbarkowy
  • dysbalans łopatki
  • inne bóle barku i szyi

Po zabiegach operacyjnych

W pierwszych etapach po zabiegach w celu eliminacji bólu, zalecane jest wykonywanie terapii manualnej oraz zabiegów fizykalnych. Pacjent otrzymuje wskazówki co do wykonywania prostych ćwiczeń domowych w zakresach bezbólowych. Jest to ważny aspekt rehabilitacji pooperacyjnej zapobiegający powstawaniu zrostów, odbudowujący zakres ruchu, a w późniejszych etapach wspomagający odbudowę siły i masy mięśniowej.

 

Zespoły bólowe (bez urazu)

„bark komputerowca”, „zamrożony bark”, „konflikt podbarkowy”, „dyskineza łopatki”. Zespoły bólowe wymagają dokładnej diagnostyki i określenia przyczyn występowania bólu. W tym celu zbierany jest dokładny wywiad (rodzaj wykonywanej pracy, najczęściej powtarzane ruchy) oraz przeprowadzana jest kompleksowa ocena postawy ciała. Bóle barku najczęściej spowodowane są błędnymi nawykami ruchowym, często powtarzanymi ruchami (np. ustawienie ekranu monitora wymagające skrętu tułowia w daną stronę, wykonywanie ruchów nad głowę z dominacją jednej kończyny).

Co mi pomoże?

Nieprawidłowa praca łopatki sprzyja powstawaniu zespołów bólowych barku, zmniejszeniu ruchomości, bólom, które mogą lokalizować się w okolicy odcinka szyjnego lub piersiowego kręgosłupa, łopatki czy obojczyka. W celu eliminacji dolegliwości bólowych rekomenduje się terapię manualną oraz zabiegi fizykalne, natomiast dla odbudowania prawidłowego ustawienia kompleksu barkowego, zaleca się wykonywanie indywidualnie dobranych ćwiczeń oraz korektę wzorców ruchów.