Dr Jagoda Różycka

Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, psychodietetyk, trener kompetencji psychologicznych.

Asystent w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadzi także własną praktykę psychologiczną współpracując z osobami w kryzysie psychicznym, trudnościami adaptacyjnymi, chcących dokonać zmiany osobistej i wdrożyć nowe zachowania.

  Praktykę zdobywała w jednostkach klinicznych, głównie na oddziałach somatycznych pracując z osobami przewlekle chorym (osoby z chorobami neurologicznymi, kardiologicznymi, metabolicznymi). Łączy psychologię pozytywną z psychodietetyką w ramach warsztatów psychodietetycznych organizowanych dla instytucji publicznych, korporacji oraz wybranych grup zamkniętych.

  Dydaktycznie współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim i Śląską Wyższą Szkoła Medyczną w Katowicach.

  Szkoliła się z zakresu socjoterapii i prowadzenia treningów interpersonalnych, metod terapii poznawczo-behawioralnej, racjonalnej terapii zachowania oraz metody dialogu motywującego.  W ramach działalności badawczej zajmuje się adaptacją do choroby przewlekłej, odpornością psychiczną oraz poznawczym obrazem choroby. Szczególnie interesuje się obszarem zasobów osobistych w przewlekłych chorobach somatycznych oraz zastosowaniem psychologii pozytywnej w medycynie.  

  Prywatnie, z pasją oddaje się turystyce górskiej, sportom zimowym i czytaniu książek reportażowych, dzięki którym odkrywa nowe obszary zainteresowań. 

  Pracuje z osobami:

  • z nadwagą i otyłością, które mają trudności z wdrożeniem zaleceń dietetycznych
  • chcącymi trwale zmienić swoje nawyki żywieniowe
  • ze zmienną motywacją do zmiany zachowań
  • z wysokim poziomem stresu, który powoduje nadmierne jedzenie
  • chcącymi holistycznie zmienić swój styl życia w sposób trwały
  • w kryzysie psychicznym
  • ze stanami depresyjnymi lub lękowymi
  • z zespołem jedzenia kompulsywnego
  • z zaburzeniami odżywiania