Co leczymy?

  • szumy uszne
  • zawroty głowy
  • neuropatie nerwów czaszkowych np. trójdzielny, twarzowy
  • problemy z krtanią (zawodowe zapalenia)