Co leczymy?

  • szumy uszne
  • neuropatie nerwów czaszkowych np. trójdzielny, twarzowy
  • problemy z nawracającymi zapaleniami: ślinianek, zatok, angin,
  • problemy z krtanią (zarówno dziecięce ostre zapalenia krtanią jakprzewlekłe nawykowe/ zawodowe zapalenia
  •  problemy z przełykaniem
  • dysfunkcje moway; zarówno po udarze jak i dzieci niewyraźnie mówiące
  • manualna pomoc dla logopedy
  • bóle i dysfunkcję oczu